top of page
BS Konstructia Logo Standard

Строителство. Инженеринг. Управление на проекти.

ABOUT

ЗА НАС

BS Konstructia е компания с 26 годишен опит в сферата на строителството и неговото управление. Нашите постигнати резултати гарантират  качеството на вашите проекти.

30+

100+

години опит в строителството

значими проекта 

100+

40 000+

квалифицирани професионалисти

тона стоманени конструкции

23

100 000+

1 млн.+

тона укрепващи дейности

куб. м. бетонови работи

1.2 млн.+

3 млн.+

куб. м. обща застроена площ 

23

куб. м. изкопни работи

100 000

23

ВИДЕО