top of page
Търсене

Предимства на изкуствения интелект в строителствотоСтроителството е един от водещите сектори, който вече се възползва от революцията на изкуствения интелект. Технологията помага в справянето с много предизвикателства в строителния сектор, като автоматизира задачи и дейности, които са от съществено значение за ежедневните бизнес операции. Днес разглеждаме 4 важни приложения на изкуствения интелект в строителния сектор.


Намалява на риска от инциденти

Всеки строителен проект е свързан с определен риск, който се проявява под различни форми, като риск за качество, безопасност, време и разходи. Днес има решения с изкуствен интелект и машинно обучение, които се използват за наблюдение и приоритизиране на риска на строителната площадка, така че екипът на проекта да може да съсредоточи ограниченото си време и ресурси върху най-големите рискови фактори.


Подобряване на процеса на проектиране

ИИ може да преглежда огромни количества данни, да изследва различни модели, генерирани от различни екипи и да изработва най-добрите варианти за проектиране. Задвижваното от ИИ генеративно проектиране създава 3D модели на строителни проекти в съответствие със зададените изисквания, определя препоръчителните стъпки, които всеки екип трябва да предприеме и предоставя информация на архитекти, инженери, изпълнители, проектанти за по-ефективно управление на всички етапи.


Изкуственият интелект и роботиката могат да намалят разходите за строителството на сгради с до 20%. ИИ се използва за планиране на маршрутите на електрическите и водопроводните системи в съвременните сгради. Компаниите използват ИИ за разработване на системи за безопасност на работните места. Както и за проследяване на взаимодействието в реално време на работниците, машините и обектите на строителната площадка и за предупреждаване на ръководителите за потенциални проблеми с безопасността, грешки в строителството и проблеми с производителността.


Източници: AEC business


38 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page