top of page
Търсене

Защо да изберем устойчив тип на строителство за бъдещи проекти?

Устойчивото строителство означава използване на рециклируеми и възобновяеми материали в строителните проекти и свеждане до минимум на потреблението на енергия и производството на отпадъци. Основната цел на метода на устойчивото строителство е да се намали въздействието му върху околната среда.
Защо е важно устойчивото строителство?

При устойчивото строителство се използват само:


25-40% от общата енергия

30% от суровините

30-40% от глобалните емисии на парникови газове

30-40% от генерираните твърди отпадъци.

Ето защо то се развива като решение, за изграждане на бъдещи проекти без да се застрашава планетата ни.Предизвикателствата пред устойчивото строителство

Съществува схващането, че устойчивото строителство е по-скъпо, което може да го направи да изглежда като по-малко привлекателен вариант за инвеститорите и строителите. Докладът на Световния съвет за екологично строителство за 2018 г. обаче показва, че макар разходите да остават проблем, собствениците на зелени сгради съобщават, че благодарение на използваните устойчиви материали се спестяват пари чрез намаляване на оперативните разходи.Ползите от устойчивото строителство

Устойчивото строителство носи много ползи, които могат да бъдат разделени в три направления:


  • Екологични

Използването на възобновяема енергия и строителни материали ще помогне в борбата с промените на климата. Според Световния съвет за екологично строителство:

"Зелените сгради могат не само да намалят или премахнат отрицателното въздействие върху околната среда, като използват по-малко вода, енергия или природни ресурси, но в много случаи могат да имат положително въздействие върху околната среда (в мащабите на сградата или града), като генерират собствена енергия или увеличават биоразнообразието."


  • Финансови

Устойчивото строителство понякога е критикувано за използването на скъпи материали, но зелените сгради често се считат за по-полезни от традиционните. Данните показват, че те постигат 7% увеличение на стойността си в сравнение с традиционно построените такива.


  • Социални

В доклада на Световния съвет за зелено строителство за 2018 г. се посочва:

"Социалните ползи от зеленото строителство нарастват като движеща сила, особено здравето и благосъстоянието на обитателите, което отразява значението на хората в застроената среда...".


Устойчивото строителство означава не само подобряване на здравето на хората, които ползват сградите, но също така е доказано, че то подобрява производителността на работниците по време на строителството благодарение на по-добрата околна среда, работна среда и защита от шум.Източници: GoConstruct


35 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page